Tagged: Tobias Ahlin

0

Het forceren naar een nieuwe rij met flexbox

Tobias laat zien hoe je flex items kunt forceren naar een volgende rij of kolom. En dat dan wel zonder een vaste waarde toe te kennen aan een item. Dit doet hij door een ingeklapt element tussen de twee flex items toe te voegen.

0

CSS masonry met flexbox, :nth-child() en order

Met Masonry.js krijg je de beste patroon layouts. Door middel van JavaScript verandert de layout zodra het gebruikersscherm of interactie met de viewport wordt aangepast. Maar wat als om één of andere reden je JavaScript even niet meer werkt? Tobias demonstreert hoe je zo’n layout kunt ontwikkelen door gebruik te maken van Fĺexbox, de :nth-child selector en de order property.