Tagged: Richard Rutter

0

Alles wat je moet weten over woordafbrekingen in CSS

Richard Rutter gaat in detail in op het gebruik van woordafbrekingen in de CSS-specificaties van vandaag. Er zijn een aantal instellingen die je kunt toepassen. En hoewel ze niet 100% in alle browsers worden ondersteund, is het wel een geweldig hulpmiddel om het geleidelijk te verbeteren.

0

Aan de slag met variable fonts

In oktober 2016 is versie 1.8 van OpenType uitgebracht en daarmee een uitgebreide nieuwe technologie: OpenType-lettertypevariaties. Deze technologie, beter bekend als variable fonts, zorgt ervoor dat een enkel lettertypebestand zich als meerdere lettertypen gedraagt. Dit wordt gedaan door variaties in het lettertype te definiëren, die worden geïnterpoleerd langs een of meer assen. Twee van deze assen kunnen breedte en gewicht zijn, maar de letterontwerper kan ook vele anderen definiëren.