Category: CSS

0

Duik mee in de display property: De box generatie

Dit artikel neemt je mee in de boxwaardes die we kennen van de display property. Er wordt uitgelegd wat het gedrag is van de waarde display: none. En wat de recentelijk nieuwe waarde display: contents precies doet. Ook worden de op dit moment potentiële problemen van het gebruik van deze methode op het gebied van toegankelijkheid besproken.

0

v-fonts.com – variable fonts

Deze site helpt designers en developers vertrouwd te raken met variable fonts op een manier die niet te overweldigend is. Er wordt informatie verschaft over wie de fonts hebben gemaakt, waar je terecht kunt voor meer informatie en of je het font mag gebruiken. Hoewel er niet beloofd wordt om een volledige, universele lijst bij te houden, worden de meeste, openbare, beschikbare lettertypes voorlopig op de site gedocumenteerd.

0

Speel met variable fonts op Axis-Praxis.org

Axis-Praxis is een website waarop je kunt spelen met variable fonts. Ontdek de meer dan 30 lettertypes. Experimenteer aan de rechterkant met verschillende instellingen of kies links voor een specifiek lettertype. Elk tekstveld is volledig bewerkbaar: verander je lettertype, pas de fontgrootte, uitlijning, regelafstand of variatiesliders aan. Allemaal op basis van je eigen tekst.

0

Wat is het volgende voor CSS?

De website CSSdb is een uitgebreide lijst met CSS mogelijkheden. Het beschrijft het proces van implementatie richting een webstandaard. Een handige naslagwerk als je wilt weten wat hun positie is binnen het web.

0

Digitale containers in CSS

Sebastiano laat door middel van een video zien hoe je een volledig, breed panel een digitale wending kunt geven met behulp van de CSS clip-path property.

0

CSS masonry met flexbox, :nth-child() en order

Met Masonry.js krijg je de beste patroon layouts. Door middel van JavaScript verandert de layout zodra het gebruikersscherm of interactie met de viewport wordt aangepast. Maar wat als om één of andere reden je JavaScript even niet meer werkt? Tobias demonstreert hoe je zo’n layout kunt ontwikkelen door gebruik te maken van Fĺexbox, de :nth-child selector en de order property.

0

Art direction voor het web met behulp van CSS Shapes

Vormen (shapes) worden over het algemeen nog niet heel veel gebruikt op het web. Een paar weken geleden was er nog een tweet van Mark Boulton waarin stond dat de websites van tegenwoordig erg veel op elkaar lijken. Maar dit komt waarschijnlijk omdat designers nog niet helemaal op de hoogte zijn van de technieken die tegenwoordig mogelijk zijn. Andy deelt een aantal van deze mogelijkheden.