Author: Fleur de Kroon

Hybrid Lazy Loading: een progressieve migratie naar native lazy loading

Zoals eerder aangekondigd zal binnenkort in de browser Chrome ‘native lazy loading’ worden geïntroduceerd. En vermoedelijk zullen erna veel browsers gaan volgen. Tijd om te gaan kijken naar jouw laadstrategie. Het mooie aan HTML is dat als die iets niet herkent, dit gewoon negeert. Helaas kan lazy loading niet worden opgevangen met een polyfill. Wel kun je met behulp van Javascript een zogehete ‘hybrid lazy loading’ implementeren. In dit artikel lees je hoe.

0

Duik mee in de display property: De box generatie

Dit artikel neemt je mee in de boxwaardes die we kennen van de display property. Er wordt uitgelegd wat het gedrag is van de waarde display: none. En wat de recentelijk nieuwe waarde display: contents precies doet. Ook worden de op dit moment potentiële problemen van het gebruik van deze methode op het gebied van toegankelijkheid besproken.

Oplossingen CSS Grid Deel 1: Impliciete tracks begrijpen

Michelle legt nauwkeurig uit wat impliciete tracks zijn. Dit zijn tracks die worden gevormd zonder dat ze zijn opgegeven in je CSS. Daarbij legt ze uit waardoor bepaalde layouts die we willen maken hierdoor kunnen omvallen. Een erg goed artikel met waardevolle tips en mooie demo’s.

0

Het forceren naar een nieuwe rij met flexbox

Tobias laat zien hoe je flex items kunt forceren naar een volgende rij of kolom. En dat dan wel zonder een vaste waarde toe te kennen aan een item. Dit doet hij door een ingeklapt element tussen de twee flex items toe te voegen.

0

v-fonts.com – variable fonts

Deze site helpt designers en developers vertrouwd te raken met variable fonts op een manier die niet te overweldigend is. Er wordt informatie verschaft over wie de fonts hebben gemaakt, waar je terecht kunt voor meer informatie en of je het font mag gebruiken. Hoewel er niet beloofd wordt om een volledige, universele lijst bij te houden, worden de meeste, openbare, beschikbare lettertypes voorlopig op de site gedocumenteerd.