Zijn geneste grids te vergelijken met geneste tabellen?